Tag Archives: e

10 fonder för ensamstående, familjer i svår ekonomisk situation och äldre personer som behöver stöd.

Fonder för ensamstående, barnfamiljer, familjer på väg in i fattigdom, behövande privatpersoner och familjer med låg inkomst. Vilka kan få stöd De flesta stiftelser och fonder har krav på vem man kan dela ut pengar till, vilket står i stiftelsens stadgar. Det kan vara ensamstående mödrar, kvinnor som hamnat i en ekonomiskt svår situation, ungdomar, barn i ekonomiskt… Read More »