Tag Archives: korsord

Tips om lexikon och ordböcker

Tips om lexikon och bra online svenska ordböcker. Lexikon, ordböcker, synonymordböcker, uppslagsböcker finns det många på Internet. Alla kanske inte lika bra. Lexikon är en alfabetisk förteckning över ord, översättningar eller förklaringar av ord. Lexikon kommer från grekiska ordet, lexis= ord. Encyklopedi är ett lexikon eller uppslagsverk som ger kunskap i olika ämnen eller om ett mer specifikt… Read More »